Nicolas Productions ®
Scrooge
Wie kent hem niet Ebenezer Scrooge, uit "A Christmas carol in prose",
opgetekend door Charles Dickens in 1843.

Een knijpende, wringende , schrapende, hebzuchtige zondaar die na
een bezoek van de geesten uit het verleden, heden en toekomst tot
inkeer kwam.

Het is Scrooge die door zijn indringende aanwezigheid uw Kerstfeest
een bijzondere zal laten zijn. Ook voor u hoeft het nog niet te laat te
zijn, want door zijn meeslepende vertelkunst maakt hij een ieder
duidelijk dat er nog redding en bevrijding is van de ketenen van de
Gerechtigheid.
Scrooge_008
De wegen van de Voorzienigheid zijn ondoorgrondelijk, want
degene die in plaats van honger in de maag honger in de kop
hebbben komen wellicht tot inkeer na een ontmoeting met
Scrooge op uw Kerstfeest.

Een bijzonder stuk entertainment met een knipoog naar de
diepgang.

Zie voor meer en algemene informatie; "Het Kerstpakket".
Scrooge_010
Scrooge_009